Databeskyttelse

Yderligere oplysninger om databeskyttelse.

 

Hvem er ansvarlig for behandling af dine oplysninger?

Ansvarlig: TRAVELGENIO, S.L.

Adresse: C/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Spanien

Telefon: +45 78 79 10 32

Kontakt: https://dk.travel2be.com/customerservices/da-DK/246

Dataansvarlig (DPO): Gustavo Ferrero

Kontakt med DPO: [email protected]

Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger?

 

I overensstemmelse med bestemmelserne i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (2016/679) behandler TRAVELGENIO, S.L. dine personlige oplysninger til følgende formål:
*Til at administrere køb, booking, henvendelser og udstedelse af rejsedokumentation og/eller billetter.

*Til at forbedre de tjenester, som du har tilmeldt dig, via undersøgelse af din brugeradfærd, så de matcher dine interesser og behov.
*Til at udarbejde en kommerciel profil baseret på de dine oplysninger med henblik på at sende dig tilpasset reklameindhold via cookies.
*Til at sende nyhedsbreve og reklameindhold fra Travel2Be og tredjepartsleverandører: AirHelp, RentalCars og Booking.com.
*Til registrering, forebyggelse og reaktioner på bedrageri, sikkerhedsrisici og misbrug (spam, malware og ulovligt indhold).
*Når vi har en juridisk forpligtelse til behandlingen – fx hvis vi reagerer på en retsafgørelse eller et myndighedspåbud.
Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

 

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine oplysninger er blevet registreret og bruges til, hvis vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det eller indtil du anmoder om at oplysningerne fjernes.
Hvad er retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger?

 

Travel2Be bruger dine oplysninger baseret på en kontrakt for at vedligeholde vores aftaleforhold.
Bliver mine oplysninger videregivet?

 

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder (fx globale distributionssystemer, flyselskaber, hoteller, rejsebureauer samt Travel2Be-samarbejdspartnere) uden for Travel2Be til at opfylde en kontrakt du er part i, hvis vi har dit samtykke. Vi kan også videregive personlige oplysninger for at overholde gældende love og bestemmelser samt efterkomme retsforfølgning eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til mine personlige oplysninger, og hvordan kan jeg udøve rettighederne?

 

Du har ret til at bede Travel2Be om en kopi af dine personlige oplysninger samt til at rette, slette eller begrænse behandling af dine personlige oplysninger. Derudover kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder (hvor vi ikke behøver at behandle oplysningerne for at opfylde et kontraktligt eller andet juridisk krav, eller hvor vi bruger oplysningerne til direkte markedsføring). Ved anmodning om begrænsning af behandling af dine personlige oplysninger vil vi kun opbevare dem til at vedligeholde vores aftaleforhold.

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger. Travel2Be vil stoppe behandlingen af dine oplysninger med undtagelse af vores legitime interesser (forretningsmæssig eller kommerciel begrundelse for at bruge dine personlige oplysninger).
Hvis du ikke oplyser de nødvendige personlige oplysninger i forbindelse med booking eller køb af flybilletter, eller hvis de angivne oplysninger ikke er fyldestgørende og/eller præcise, kan vi ikke gennemføre din booking, køb af rejse eller nogen anden anmodning, hvor der kræver specifikke personlige oplysninger.
Du har også ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har givet os, samt at tilbagekalde et samtykke, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.
Hvis du ønsker at gøre brug af nogen af dine rettigheder kan du kontakte os via følgende kontaktoplysninger: https://dk.travel2be.com/customerservices/da-DK/246
Husk at oplyse følgende i forbindelse med din henvendelse:
* For- og efternavn
* E-mailadressen, som du oplyste i forbindelse med din konto eller din booking.
Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, kan du også indgive en klage via Datatilsynet.
Hvilke cookies bruger Travel2Be?

 

Hvis du vil vide mere om vores brug af cookies på denne hjemmeside/mobilapp henviser vi til vores cookiepolitik, som du kan læse her https://dk.travel2be.com/pages/cookie-guidelines

Vilkår for brug af hjemmesiden

 

Anvendelse af denne hjemmesider er på brugerens eget ansvar, og indebærer en accept af de gældende vilkår og betingelse for brug. Travel2Be kan til enhver tid revidere disse vilkår ved at opdatere denne tekst uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger.
Forpligtelse til korrekt brug af hjemmesiden og dens indhold

 

Brugeren er forpligtet til at bruge hjemmesiden og dens indhold og/eller de tjenesteydelser, som er inkorporeret i denne, på en korrekt måde i henhold til de gældende vilkår og betingelser, som fremgår af hjemmesiden.
Brugeren forpligter sig til at afstå fra at bruge hjemmesiden til at udføre ulovlige aktiviteter, herunder dem, som er imod Travel2Bes eller tredjemands rettigheder eller interesser. Brugeren er ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige eller følge skader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden.
I denne forbindelse, må brugeren ikke bruge indholdet på hjemmesiden til ulovlige formål og virkninger, herunder dem, som er forbudt eller er imod tredjemands rettigheder eller interesser, eller som på nogen måde kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller hindre den normale drift af hjemmesiden, IT-udstyr eller dokumenter, filer og alle typer indhold lagret på Travel2Bes IT-udstyr (hacking) eller af andre brugere af hjemmesiden eller internetbrugere (hard- og software).
Fortrolighedspolitik
I overensstemmelse med bestemmelserne i loven om persondatabeskyttelse og garanti for digitale rettigheder (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, 3/2018 )
, oplyser TRAVELGENIO S.L, Calle Albasanz 15 2º Izq. 28037 Madrid, Spanien (herefter TRAVEL2BE), at det ved besøg på www.travel2be.dk eller www.travel2be.com, eller ved gennemførelse af en booking er nødvendigt at opgive visse personlige oplysninger. Databeskyttelsen gælder for både automatisk og manuel behandling af personoplysninger, hvis personoplysningerne er indeholdt eller vil blive indeholdt i et register tilhørende TRAVEL2BE.
TRAVEL2BE vil anmode om visse personlige oplysninger, som er obligatoriske for gennemførelsen af den ønskede transaktion.
Indsamlingen og den automatiske behandling af dine personlige oplysninger har til formål at opretholde et kontraktmæssigt forhold til TRAVEL2BE og behandlingen af køb, bookinger, rådgivning og udstedelse af alle slags billetter og rejsedokumentation – behandling og administrering, forbedring og at tilpasse præferencer og valg af produkter og service – og afsendelse, traditionelt eller elektronisk, af administrativ, teknisk, organisatorisk og/eller kommerciel information om ønskede produkter og service tillige med dem, der tilbydes af TRAVEL2BE og partners.
Hertil kommer, at personlige oplysninger vil blive indsamlet til følgende formål:

 1. til aktiviteter relateret til et detailrejsebureau.
  2. til tredjeparter, som er med til at levere den ønskede tjeneste.
  3.         til at verificere kreditkortoplysninger og andre betalingsmetoder.
  4.         til at analysere brugeradfærd på hjemmesiden.
  5.         til at verificere, opretholde og udvikle systemer og statistiske analyser.
  6.         til reklame, kampagner og særtilbud.
  7.         til at sende spørgeundersøgelser, som brugeren kan vælge at deltage i.
  8.         til at foretage automatiske opkald (uden menneskelig medvirken) eller sms’er med henblik på direkte salg, reklame eller relateret til den ønskede tjeneste.

Under alle omstændigheder skal brugerens personlige oplysninger være korrekte. TRAVEL2BE forbeholder sig retten til at udelukke brugere, der giver falske oplysninger, med forbehold for øvrige bestemmelser, der er fastsat ved lov.
BRUGEREN bør afgive alle nødvendige oplysninger med henblik på serviceaftalen, og TRAVEL2BE har ret til at afvise registreringen, hvis denne ikke er udfyldt korrekt. Indehaveren af disse oplysninger giver udtrykkeligt TRAVEL2BE retten til at videregive disse oplysninger til tredjepartsleverandører med henblik på behandling af de oplysninger, der er givet af brugeren i lighed med de andre enheder til hvilke, disse oplysninger skal overgives for at opnå den service, der indgår i bookningen hos TRAVEL2BE samarbejdspartnere, dvs. flyselskaber, hoteller, agenter og turistbureauer, eller til at gennemføre de handlinger, som brugeren har givet tilladelse til.
TRAVEL2BE kan og skal videregive personlige oplysninger til andre selskaber af samme grunde som angivet i foregående afsnit.
Indehaveren af disse oplysninger giver udtrykkelig tilladelse til videregivelse eller deling af disse oplysninger. Under alle omstændigheder garanterer TRAVEL2BE beskyttelse af fortrolige og personlige oplysninger under internationale dataoverførsler. I visse tilfælde, alt afhængigt af destinationen, reservationen og typen af booking, er det muligt at personlige oplysninger overføres til selskaber i lande, hvor en sikkerhedsmæssig beskyttelse af dine oplysninger ikke er lovmæssigt påbudt. Man er indforstået med, at brugeren implicit udtrykker sit samtykke til overførslen eller andre påkrævede oplysninger mht. gennemførelsen af en booking, en reservation eller en rådgivning, billetter eller rejsedokumentation til disse selskaber eller til de ovennævnte lande.
Indehaveren af disse oplysninger vil til enhver tid have adgang til de automatiske registre, og den registeransvarlige skal sikre, at brugeren reelt kan udøve sin ret til adgang, ændring og indsigelse i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning Hvis du ønsker at gøre brug af nogen af dine rettigheder kan du kontakte os via følgende kontaktoplysninger: https://dk.travel2be.com/customerservices/da-DK/246
Derudover og i overensstemmelse med aftalen mellem EU-kommissionen og USA i 2001 om beskyttelse af overførte personoplysninger, giver KUNDEN ved at booke flybilletter til eller med mellemlanding i USA udtrykkelig tilladelse til TRAVEL2BE om at videregive personlige oplysninger om KUNDEN til de amerikanske told- og grænsekontrolmyndigheder med henblik på en forbedring af flysikkerheden.
TRAVEL2BE har implementeret lovligt krævede sikkerhedsforanstaltninger i sine installationer, systemer og registre. Dette garanterer for beskyttelse af dine personlige oplysninger.
® 2009-2018 TRAVELGENIO SL. Alle rettigheder forbeholdes. All rights reserved.